ประเภทที่พัก

ที่

พักอาศัยในเชิงธุรกิจนั้น  ในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น หอพัก อพาทร์ทเม้น เกสเฮ้าส์ และโรงแรม เป็นต้น ซึ่งก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป จนทำให้บางคนสับสนว่า ประเภทที่พัก แบบต่างๆที่พบเห็นนั้นเค้าเรียกกันว่าอย่างไร เพื่อเป็นการคลายข้อสงสัยวันนี้ทาง Teepakhatyai จะนำข้อมูลมาอธิบายให้รับทราบกันง่ายๆ ดังนี้

หอพัก หมายถึง   คำว่า “หอพัก”  ตาม  พระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.2507 นั้น คือ  สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อรับผู้พัก  ซึ่งอยู่ในระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียนของรัฐบาลหรือโรงเรียนราษฎร์  และเข้าอยู่หอพัก  โดยให้ทรัพย์สินตอบแทน  แต่ไม่รวมถึง
–  หอพักของกระทรวงทบวงกรม
– หอพักที่รับผู้พักน้อยกว่าห้าคน
– หอพักที่รับผู้พักโดยไม่เรียกทรัพย์สินตอบแทน
– หอพักที่กำหนดในกำกระทรวง

ลักษณะของหอพัก  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายนี้
(1)    เป็นสถานที่ที่จัดขึ้นเพื่อรับผู้พักตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป
(2)    ผู้พักเป็นผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย  วิทยาลัย  โรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนราษฏร์
(3)    ผู้พักเข้าอยู่ในหอพักโดยให้ทัพย์สินตอบแทน
(4)    มิใช่หอพักของกระทรวงทบวงกรม
(5)    มิใช่หอพักของโรงเรียนอนุบาล  ตามกำหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฏร์  ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณของโรงเรียน  และรับเฉพาะนักเรียนนั้นเข้าพัก

อพาร์ทเม้น  หมายถึง  เป็นที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะคล้ายอาคารพาณิชย์คือมีหลายๆชั้นแบ่งเป็นหลายยูนิตวัตถุประสงค์เพื่อให้เช่า โดยปกติแล้วจะเป็นตึกสูงไม่เกิน 5 ชั้น  อาศัยอยู่กันหลายครอบครัว มีทางเข้าออก ทางขึ้น-ลง ทางเดินและส่วนอื่นๆ ร่วมกัน  ที่อยู่อาศัยแบบนี้ค่าเช่ามักสูงเพราะตั้งอยู่ในทำเลที่ดีและมีสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยครบครัน

เกสเฮ้าร์  หมายถึง   เป็นที่พักที่เจ้าของบ้านแบ่งให้ห้องให้นักท่องเที่ยวเช่าพัก  จัดเป็นที่พักขนาดเล็ก  ราคาถูก   บริการจะมีเพียงห้องเล็กๆ  และห้องน้ำรวม  เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ออกท่องเที่ยวในเวลากลางวัน  และเพียงต้องการที่พักหลับนอนในเวลากลางคืนเท่านั้น  ปัจจุบันเกสต์เฮ้าส์ได้รับการพัฒนามากขึ้น  โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักเพิ่มขึ้น  เช่น  โทรทัศน์  รวมทั้งมีบริการอาหารเครื่องดื่ม

โรงแรม หมายถึง  สถานที่สำหรับนักเดินทาง  หรือนักท่องเที่ยวที่มาพัก  และมีบริการหลายรูปแบบแก่ผู้มาพัก  ขึ้นอยู่กับระดับของการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก  เช่น  อาหารและเครื่องดื่ม  จัดประชุม  จัดเลี้ยง  สระว่ายน้ำ  ออกกำลังกาย  เล่นกีฬา  นำเที่ยว  และจำหน่ายของที่ระลึก  เป็นต้น
ประเภทของโรงแรม  การจำแนกประเภทของโรงแรมอาจจะกระทำได้หลายวิธี  โดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่แตกต่างกัน  เช่น  การจำแนกตามระดับ  หรือเกรด  แม้ว่าธุรกิจโรงแรมจะแพร่หลายทั่วโลก  แต่อาจกล่าวได้ว่ายังไม่มีการจัดระดับโรงแรมที่เป็นมาตรฐานสากลทั่วโลก  แต่ละประทศมีข้อกำหนดของตนเองโดยหลักการพิจารณาจากรูปแบบของโรงแรม  ความครบครันของสิ่งอำนวยความสะดวก  และคุณภาพของการบริการ  เช่น  ประเทศฝรั่งเศสจัดแบ่ง

โรงแรมเป็นระดับมาตรฐานโดยแสดงระดับด้วยจำนวนดาว  (star)  ซึ่งประกอบด้วย 5 ระดับ  ดังนี้

1).  โรงแรม 5 ดาว  หรือเดอลุกซ์  (five-star/ deluxe hotel)  เป็นลักษณะโรงแรมที่ให้บริการสมบูรณ์แบบ  และมีราคาสูง  โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน  เช่น  ห้องพักมีอ่างอาบน้ำส่วนตัว  มีภัตตาคารระดับสูง  สระว่ายน้ำ  สถานที่ออกกำลังกาย  และบริการที่ยอดเยี่ยม

 2).  โรงแรม 4 ดาว  หรือระดับหนึ่ง  (four-star/ first class hotel)  เป็นโรงแรมที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกสูงกว่ามาตรฐาน  เช่น  ห้องพักส่วนใหญ่มีอ่างอาบน้ำ  มีภัตตาคาร  และคอกเทลเลาจ์ไว้บริการ

3).  โรงแรม 3 ดาว  (three-star  hotel)  เป็นโรงแรมในระดับมาตรฐานเน้นความสะดวกสบาย/ โดยปกติมีบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม

 4).  โรงแรม 2 ดาว  (two-star  hotel)  เป็นโรงแรมเพื่อการพาณิชย์  หรือนักท่องเที่ยวแบบประหยัด  มีลิฟท์อำนวยความสะดวกในการขึ้นลงระหว่างชั้น  ห้องพักบางห้องมีห้องอาบน้ำแบบฝักบัว  และอาจมีบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม  แต่ผู้พักต้องเสียค่าบริการเพิ่ม

5).  โรงแรม 1 ดาว  เป็นโรงแรมให้บริการห้องพักแบบประหยัด  ไม่มีลิฟท์บริการระหว่างชั้น  ไม่มีห้องน้ำหรือห้องอาบน้ำในห้องพัก  และไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงแรม

Share
image