ลงโฆษณา

logo

เพื่อความสำเร็จในธุรกิจของท่าน และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ติดต่อลงโฆษณากับเรา

new ad 3-12-58

 

ลงโฆษณาตำแหน่งที่ 1

 • แสดงเฉพาะหน้าแรกเท่านั้น
 • Link รูปภาพขนาด 200×140 px.
 • ราคา 300 บาท/เดือน

ลงโฆษณาตำแหน่งที่ 2

 • แสดงทุกหน้า
 • ข้อความ text link
 • ราคา 200 บาท/เดือน

ลงโฆษณาตำแหน่งที่ 3

 • แสดงทุกหน้า
 • ข้อความ text link
 • ราคา 100 บาท/เดือน
 • **สำหรับที่พักที่ลงประกาศกับทางเราแล้วเท่านั้น

ลงโฆษณาตำแหน่งที่ 4

 • แสดงทุกหน้า
 • ข้อความ text link
 • ราคา 150 บาท/เดือน

การติดต่อลงโฆษณา

 • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
 • ทางทีมงานจะทำการติดต่อกลับเพื่อยืนยัน
 • ชำระเงินค่าโฆษณา
 • หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินทางทีมงานจะทำการตรวจสอบและดำเนินการให้ทันที

หรือติดต่อโดยตรงได้ทาง Email: teepakhatyai@gmail.com และ Facebook : Teepakhatyai.com-ที่พักหาดใหญ่

การชำระเงิน

 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
  (โดยจะแจ้งให้ท่านทราบโดยตรง)
 • กรอกแบบฟอร์มขอลงโฆษณา

Share
image